Oznamy pro farnost 27.8.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Kdo chce přijmout příští rok svátost biřmování, má poslední šanci vyzvednout si u mne přihlášku a během měsíce září mi ji osobně odevzdat. Již v září začneme přípravu. Udělování svátosti biřmování plánujeme na září roku 2018.

Děkuji všem ochotným brigádníkům, kteří očistili zbývající dlaždice.

Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 18 405,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná děkovná pouť v kapli sv.Antonína.

Po pouti se koná na Antonínku koncert členů skupiny Oboroh – Slávka Klecandra a Romana Dostála.  

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.