Na Svatém Antonínku si příští rok připomeneme 350. výročí od jeho založení

Na Svatém Antonínku si příští rok připomeneme 350. výročí od jeho založení

V roce 2018 uplyne 350 let do doby, kdy kníže Hartman z Lichtenštejna položil základní kámen a nechal na svém panství postavit malou rotundu zasvěcenou svatému Antonínu z Padovy.
Malá sakrální stavba během staletí procházela úpravami, zažila doby slávy i úpadku a postupně „dozrála“ až do dnešní podoby. Co se však neměnilo, byl zástup lidí, kteří na kopec přicházeli ve všech obdobích. Děkovat Bohu za přijatá dobrodiní, svěřit sv. Antonínu své těžkosti a bolesti…

Na oslavách 350. výročí se můžete podílet i Vy. Proto se obracíme s prosbou na každého, kdo by mohl této události napomoci.

Jak?
• Zasáhl Bůh do Vašeho života a jistou míru na tom nese světec Antonín a „genius loci“ poutního místa?

• Byla ve Vaší rodině či okolí vyslyšena prosba na přímluvu u sv. Antonína? Ať už v dobách současných či dávno minulých?

• Nenajdete v šuplících a zapomenutých krabicích dobové fotografie, pohledy, obrázky, video či audio záznamy a jiné upomínkové předměty, které se k poutnímu místu vztahují?

• Máte doma obrázky, nebo staré písně a básně, na které se už dávno zapomnělo?

Pokud se o svou zkušenost chcete podělit, či některé předměty naleznete, nebojte se nás kontaktovat. Domluvíme se a zvážíme, jestli danou věc do připravované výstavky bude možné zařadit.

Mobil: 731 402 196 – Alena Skřenková
E-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz

Veškeré zapůjčené předměty budou vráceny majiteli.