Pořad bohoslužeb v listopadu 2017

POZOR!!!
1.11.2017 - 17.11.2017
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.11.2017 středa Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.11.2017 čtvrtek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2017 pátek Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
4.11.2017 sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu a živou rodinu
5.11.2017 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.11.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl dárce
7.11.2017 úterý     mše sv. nebude
8.11.2017 středa   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
9.11.2017 čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
10.11.2017 pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Vendy, rodiče, prarodiče a dar zdraví
11.11.2017 sobota Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.11.2017 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.11.2017 pondělí Památka sv. Anežky České, panny18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.11.2017 úterý     mše sv. nebude
15.11.2017 středa Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku a dvoje rodiče
16.11.2017 čtvrtek Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za zemřelého P. Antonína Dominika, bratry, rodiče a rodinu Šuránkovu
17.11.2017 pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 6.30 h Za živou i zemřelou rodinu Kostrůnkovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie
18.11.2017 sobota Připomínka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 10.00 h Na poděkování Pánu Bohu
19.11.2017 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.11.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Maluše, dceru a živou i zemřelou rodinu
21.11.2017 úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 14.30 h   Pohřeb zemřelé Ludmily Kapinusové
22.11.2017 středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 14.30 h Pohřeb zemřelé Marie Kaňové
23.11.2017 čtvrtek Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.11.2017 pátek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dceru, vnuka a dar zdraví pro celou rodinu
25.11.2017 sobotaPřipomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice18.00 h Na úmysl dárce
26.11.2017 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
27.11.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.11.2017 úterý     mše sv. nebude
29.11.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína a Boženu Hanáčkovy, duše v očistci a dar zdraví
30.11.2017 čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštola 18.00 h Za zemřelého Stanislava Křiváka, celou živou i zemřelou rodinu Křivákovu, Bezděkovu a dar zdraví