Pořad bohoslužeb v prosinci 2017

1.12.2017 pátek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína a Marii Miklíčkovy a dvoje rodiče
2.12.2017 sobota   14.00 h Pohřeb zemřelého Jaroslava Bartoše
3.12.2017 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
4.12.2017 pondělí Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 6.30 h Za zemřelého Františka Maluška, manželku, za zetě a živou i zemřelou rodinu
5.12.2017 úterý     mše sv. nebude
6.12.2017 středa Připomínka sv. Mikuláše, biskupa6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.12.2017 čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování za dožití 70 let, zemřelou dceru a rodiče
8.12.2017 pátek Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
9.12.2017 sobota Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
10.12.2017 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
11.12.2017 pondělíPřipomínka sv. Damasa I., papeže Adorační den farnosti 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.12.2017 úterý Připomínka Panny Marie Guadalupské   mše sv. nebude
13.12.2017 středaPamátka sv. Lucie, panny a mučednice6.30 h Za ochranu života od početí do smrti a za děti, které zemřely před narozením
14.12.2017 čtvrtek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelého Antonína Maluše, bratra, švagra a otce
15.12.2017 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
16.12.2017 sobota   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, dvoje zemřelé rodiče a zemřelou Františku Žajdlíkovu
17.12.2017 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ Výroční den narození papeže Františka9.00 hZa farníky
18.12.2017 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.12.2017 úterý     mše sv. nebude
20.12.2017 středa   6.30 h Za zemřelou Boženu Lopatovu, manžela a duše v očistci
21.12.2017 čtvrtek Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
22.12.2017 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
23.12.2017 sobotaPřipomínka sv. Jana Kentského, kněze 6.30 h Na úmysl dárce
24.12.2017 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
24.12.2017 neděleDoba vánoční14.00 hZa děti, mládež a rodiny z farnosti
24.12.2017 neděle  22.00 hZa dobrodince
25.12.2017 pondělíSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky
26.12.2017 úterýSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 hZa mládence z farnosti
27.12.2017 středaSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, manžela, syna, rodinu Tvrdíkovu a dar zdraví
28.12.2017 čtvrtek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.12.2017 pátek   14.30 h Pohřeb zemřelého Františka Těthala
30.12.2017 sobota   18.00 h Na poděkování za dožití 80 let, dar zdraví a ochranu Panny Marie
31.12.2017 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 hZa farníky
31.12.2017 neděle17.00 hBohoslužba slova - poděkování za dary uplynulého roku