Oznamy pro farnost 29.10.2017 + přílohy 24.-29. neděle v mezidobí

Dušičková pobožnost se koná na hřbitově v neděli 29.října v 15.oo hodin.

Na příští týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 5.11.2017 v 18.oo hodin v Pastoračním domě.

Sbírka na misie minulou neděli vynesla 8 667,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na CHARITU.

Podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone jste všichni zváni ke slavení novény prvních sobot v měsíci. Otec arcibiskup nás vyzývá, abychom se připojili k obnově našeho národa Panně Marii. Celá obnova bude trvat po dobu 9 měsíců, vždy první sobotu v měsíci. Kdo by se chtěl k této výzvě připojit, může přijít každou první sobotu v měsíci do Pastoračního domu v 17,15 h, kde bude tato příprava probíhat. Žádá se sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba růžence a krátké rozjímání.

Odpustky pro duše v očistci: 1.listopadu odpoledne a 2.listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Přílohy

24. neděle v mezidobí
24. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí