Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláši, patrone dětí
a biskupe z Východu, zveme Tě,
přijď mezi nás a požehnej nám.
Chraň nás před neupřímností, zlobou a neláskou.
Zbav nás úzkosti a bezradnosti,
ale dopřej nám, ať se můžeme radovat
z nadcházejícího příchodu Krista.

Jen těžko by se hledal někdo, kdo nezná Mikuláše.
Víme však skutečně kdo svatý Mikuláš byl?
Co nám po tolika letech jeho postava skutečně symbolizuje?

Malé zamyšlení nad tímto světcem můžete nalézt i zde , ve vyprávění P. Kamila Straka.