Pozvánka na slavnostní posvěcení nového oltáře kostela sv. Jakuba St. v Ostrožské Lhotě 18.11.2017

Pozvánka na slavnostní posvěcení nového oltáře kostela sv. Jakuba St. v Ostrožské Lhotě 18.11.2017

CELODENNÍ PROGRAM:

10:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ SE SVĚCENÍM OLTÁŘE

15:00 KONCERT EVY HENYCHOVÉ A LHOTSKÉ SCHOLY
v kostele sv. Jakuba Staršího s informací o provedených opravách

17:00 RAUT A BESEDA v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka a PROHLÍDKA INTERIÉRU KOSTELA S VIDEOPRESENTACÍ

Přílohy

Pozvánka na slavnostní posvěcení nového oltáře
Pozvánka na slavnostní posvěcení nového oltáře