Oznamy pro farnost 5.11.2017

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli v 18.oo hodin v Pastoračním domě.

Tuto neděli se koná sbírka na CHARITU.

V úterý 7. listopadu jste všichni zváni na mši svatou, která se koná v 16.oo hodin v kapli sv.Antonína jako vzpomínka 35. výročí úmrtí P.Antonína Šuránka. Kdo by se chtěl svézt autem, nechť čeká v 15.3o hodin u kostela. Po mši svaté se pak sejdeme k modlitbě ještě u hrobu P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě.

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela.