Oznamy pro farnost 12.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela.

Prosím, aby se zainteresovaní členové, kteří budou připravovat slavnostní bohoslužbu svěcení oltáře, sešli tento pátek před slavností po večerní mši svaté kolem 19.oo hodin v Pastoračním domě.

Při sbírce na CHARITU minulou neděli se vybralo 7 646,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji vám všem, kdo jste se v úterý 7. listopadu zúčastnili vzpomínky 35. výročí úmrtí P.Antonína Šuránka a pomohli s pohoštěním hostů.

V neděli odpoledne není mše svatá v kapli svatého Antonína.

V sobotu při mši svaté posvětí biskup Mons.Josef Nuzík nový oltář. Na slavnost přijďte pokud možno v krojích. V sobotu odpoledne jste zváni na koncert Evy Henychové a schóly.

Kdo by chtěl upéci buchty na pohoštění po odpoledním koncertu, může je přinést od 13.3o hodin v sobotu 18.11. do pastoračního domu.

V sobotu při slavnosti sbírka při mši svaté nebude. Na opravy kostela můžete přispět až při sbírce příští neděli.