Oznamy pro farnost 19.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela, úklidu, kteří se zapojili do slavnosti a přípravy pohoštění.

Tuto neděli odpoledne nebude mše svatá v kapli svatého Antonína.

Dnes je sbírka na opravy našeho kostela.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Kdo si chce objednat záznam slavnosti posvěcení oltáře na CD, může se zapsat v sakristii CD. Cena 300,- Kč.