Oznamy pro farnost 26.11.2017

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Ještě jednou děkuji všem dobrodincům a dárcům, kteří se účastnili a podpořili svými dary a pomocnou rukou přípravu liturgie, koncertu, oslav i pohoštění při svěcení oltáře.

Při koncertu se přispělo dobrovolnými dary 12 641,- Kč. Při sbírce minulou neděli na opravy se vybralo 23 655,- Kč. Všem vám upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli odpoledne nebude mše svatá v kapli svatého Antonína.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek se koná adorace se svátostným požehnáním.

V pátek také navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Od otce arcibiskupa vznikla iniciativa DEVÍTI PRVNÍCH SOBOT. Kdo by se chtěl připojit, může přijít každou první sobotu v měsíci v 17.15 hodin do kostela, kde bude tato příprava probíhat. Ke splnění podmínek vyhlášených prvních sobot, žádá se také svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba růžence a krátké rozjímání.

Kdo si chce objednat záznam slavnosti posvěcení nového oltáře, může se ještě nechat zapsat v sakristii. Cena CD je 300,- Kč.