Oznamy pro farnost 3.12.2017

1.neděle adventní

Dnes jste všichni po mši svaté zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Dnes bude mše svatá také v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

V adventní době v pondělí a ve středu budou ráno roráty. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté jste pak všichni zváni na snídani do Pastoračního domu.

Kdo si chce ještě objednat záznam slavnosti posvěcení nového oltáře, může se nechat zapsat v sakristii. Cena CD nosiče s nahrávkou je 300,- Kč.