Oznamy pro farnost 10.12.2017

2.neděle adventní

Tuto neděli odpoledne nebude mše svatá v kapli svatého Antonína.

V adventní době v pondělí a ve středu ráno jste zváni na roráty. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté jste pak všichni zváni na snídani do Pastoračního domu.

Pondělí 11. prosince je pro naši farnost dnem celodenní adorace. Adorace začne vystavením Nejsvětější Svátosti v 9.oo hodin. Společné zakončení adorace začne od 18.3o hodin do 19.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Kdo si chce ještě objednat záznam slavnosti posvěcení nového oltáře, může se nechat zapsat v sakristii. Cena CD nosiče s nahrávkou je 300,- Kč.