Oznamy pro farnost 17.12.2017

3.neděle adventní

Tento týden budou roráty v pondělí, ve středu a v sobotu. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté jste pak všichni zváni na snídani do Pastoračního domu.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příští neděli na ŠTĚDRÝ DEN 24.12.2017 zveme všechny rodiny s dětmi na „štědrovečerní“ mši svatou, která bude již ve 14.oo hodin.

Děti si mohou přinést lampičky na betlémské světlo.

Kdo si objednal záznam svěcení oltáře, může si jej u mne vyzvednout.