PF 2018

PF 2018

PODĚKOVÁNÍ FARNÍ RADY VŠEM, KDO SE JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PODÍLELI NA AKTIVITÁCH V NAŠÍ FARNOSTI, ZVLÁŠTĚ PŘI OPRAVĚ NAŠEHO KOSTELA. VĚTŠINA DOBRÉHO DÍLA SE ÚSPĚŠNĚ ZDAŘILA A V JARNÍ ETAPĚ BUDE UPRAVENO OKOLÍ KOSTELA.

PŘEJEME TÍMTO VŠEM SPOLUOBČANŮM V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, POKOJ A MÍR V SRDCI I VE SVĚTĚ.