Oznamy pro farnost 24.12.2017

4.neděle adventní

Chtěl bych poděkovat vám všem, kdo jste se zapojili do přípravy svátků Narození našeho Spasitele a přeji všem farníkům pokojné a radostné prožití vánočních svátků.

Dnes na ŠTĚDRÝ DEN 24.12.2017 zveme všechny rodiny s dětmi na „štědrovečerní“ mši svatou, která bude již ve 14.oo hodin.

Mše svatá „půlnoční“ bude v naší farnosti ve 22.oo hodin.

V předsíni kostela si můžete zapálit betlémské světlo.

Na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. prosince v 15.oo hodin se koná v kostele vánoční divadlo a koncert.

Na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Za dary uplynulého roku poděkujeme příští neděli 31.prosince 2017 bohoslužbou slova v 17.oo hodin.

Kdo jste si objednali záznam ze svěcení oltáře, můžete si jej vyzvednout po mši svaté.