Pořad bohoslužeb v lednu 2018

1.1.2018 pondělíSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti
2.1.2018 úterýPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   mše sv. nebude
3.1.2018 středa Nejsvětějšího Jména Ježíš18.00 h Za zemřelého Františka Hájka
4.1.2018 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, otce a živou i zemřelou rodinu
5.1.2018 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.1.2018 sobotaSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ18.00 h Za zemřelou Jiřinu Jelénkovu, Marii Žajdlíkovu a dvoje zemřelé rodiče
7.1.2018 neděleSvátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
8.1.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.1.2018 úterý     mše sv. nebude
10.1.2018 středa   18.00 h Za zemřelé rodiče Machalovy a živou rodinu
11.1.2018 čtvrtek   18.00 h Za Rosálii a Jana Kaňovy, rodinu Hubíkovu a Dominikovu a duše v očistci
12.1.2018 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Hyrákovu s prosbou o dary Ducha svatého
13.1.2018 sobota Svátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl dárce
14.1.2018 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
15.1.2018 pondělí   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě, dar zdraví a Boží ochranu
16.1.2018 úterý     mše sv. nebude
17.1.2018 středaPamátka sv. Antonína, opata18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a dvoje zemřelé rodiče
18.1.2018 čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a živou i zemřelou rodinu
19.1.2018 pátek   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
20.1.2018 sobotaPřipomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.1.2018 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.1.2018 pondělí Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka18.00 h Za zemřelého Jaroslava a Marii Trávníčkovy, syna, vnuka Pavla a celou rodinu
23.1.2018 úterý     mše sv. nebude
24.1.2018 středaPamátka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.1.2018 čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
26.1.2018 pátekPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
27.1.2018 sobotaPřipomínka sv. Anděly Mericiové, panny18.00 h Na poděkování
28.1.2018 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
29.1.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.1.2018 úterý   15.00 h   Pohřeb zemřelého Františka Kapusty
31.1.2018 středa Památka sv. Jana Boska, kněze18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, za dar zdraví a duše v očistci