Oznamy pro farnost 7.1.2018

Svátek KŘTU PÁNĚ

Tuto neděli bude mše svatá také v kapli Svatého Antonína v 15.oo h.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Děkuji všem koledníkům a koledníčkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky a hlavně všem dobrodincům, kteří ji svými dary podpořili.

Tuto neděli jste všichni zváni do kavárny v Pastoračním domě.