Oznamy pro farnost 14.1.2018

2.neděle v mezidobí

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Děkuji všem koledníkům a koledníčkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky a hlavně všem dobrodincům, kteří ji svými dary podpořili.