Oznamy pro farnost 28.1.2018

4.neděle v mezidobí

V úterý, ve středu ani v pátek nebude vyučování náboženství.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky na opravy našeho kostela minulou neděli. Vybralo se 18 794,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

První svaté přijímání dětí bude letos 20. května 2018.

Svátost biřmování v neděli 23. Září 2018 v 10.oo hodin.

Příští neděli zvu po mši svaté všechny do farní kavárny v Pastoračním domě.