Oznamy pro farnost 4.2.2018

5.neděle v mezidobí

Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 6. února v 19.oo hodin v Pastoračním domě.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

První svaté přijímání dětí bude letos 20. května 2018 v 9.oo hodin.

Svátost biřmování v neděli 23. září 2018 v 10.oo hodin.

Tuto neděli zvu po mši svaté všechny do farní kavárny v Pastoračním domě.