Putování pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Putování pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Zveme všechny ministranty a mládež,
kteří mají odvahu putovat
do O. N. Vsi pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Vycházet budeme
v sobotu 17.12. 2011
v 7:45 hod. od kostela.
Vezměte si s sebou lampičky nebo petrolejové lampy.

Cesta na nádraží je dlouhá 5,5 km.

Zvou vás Ondra a Vojta Pospíšilovi

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem.
Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim „dítě Betlémského světla“), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa.

Mottem pro letošní rok se stal verš z Izaiášova proroctví:
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9,1).

Více se o tradici putování světla z Betléma se dozvíte zde