Zašová zve na POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

Zašová zve na POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

Poprvé se členové jednotlivých matic sešli na společné pouti v roce 2014 na Svatém Kopečku. Svatý Antonínek hostil poutníky z různých poutních míst, která jsou po Moravě rozeseta, roku 2016.

Letos pomyslnou štafetu převzala Matice zašovská, které bude s organizací vypomáhat Matice radhošťská.

5. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC se koná v neděli 15. dubna 2018 v Zašové. Zváni jsou nejen členové jednotlivých matic.

Předběžný program:

10.30 mše svatá v chrámu Navštívení P. Marie (Mons. Peňáz)
11.30 komentovaná prohlídka kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně
12.10 prohlídka kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu
13.00 přivítání starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy matic
14.00 představení obou domovských matic
14.15 církevní turistika - videoprezentace zajímavých míst v okolí
14.30 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
15.00 odpolední káva a beseda
15.30 společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody
Na společnou pouť matic do Zašové bude v případě zájmu vypraven autobus. Je však potřeba se závazně do 28.2. 2018 nahlásit Aleně Skřenkové 731 402 196.

Pokud nebude kapacita autobusu včas naplněna, zájezd se ruší. Nástupní místa budou upřesněna podle počtu přihlášených z jednotlivých obcí. Je tedy možné, že autobus nepojede do všech obcí.

Více zde

Zúčastní se: Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská, Matice velehradská, Matice svatoantonínská, Matice cyrilometodějská a pořádající Matice zašovská a Matice radhošťská.

Z historie poutního místa v Zašové

V nerovné bitvě s Tatary raněný křesťanský rytíř tři dny bloudil v hlubokých lesích. K smrti vyčerpán z posledních sil sepjal ruce a prosil Pannu Marii o pomoc. V mdlobách uviděl Bohorodičku s Dítětem v náručí, jak mu rukou spouští ozdobnou šňůru od spony svého pláště. Rytíř se jí s důvěrou zachytil a šel, kam ho Panna Maria vedla. Když se probudil, byl v malebné krajině na okraji lesa, na dohled od prvních chaloupek. Byl zachráněn.

Z vděčnosti pak dal namalovat obraz Madony tak, jak ji ve snu spatřil. Takto starodávná legenda vysvětluje původ gotického obrazu zašovské P. Marie, který tuto obec proslavil jako poutní místo. Protože původní kostelík už poutníkům nestačil, byl zde vybudován začátkem 18. stol. nový chrám a záhy k němu přistavěn i klášter trinitářů, jejichž posláním bylo vykupování zajatců z muslimského zajetí.

Fotogalerie