Oznamy pro farnost 25.2.2018

2.neděle postní

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek po mši svaté bude adorace a svátostné požehnání.

V pátek také bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin.

Při sbírce minulou neděli na opravy našeho kostela se vybralo 15 065,- Kč. Všem dárcům a dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli je sbírka „Haléř sv.Petra“.

Všichni biřmovanci i jejich animátoři nechť se sejdou v pátek 2.března po mši svaté v Pastoračním domě.

Příští neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny.  

V neděli 15. dubna se bude v Zašové (poblíž Rožnova) konat společná pouť Matic. Matice svatoantonínská vypraví autobus. Zájemci se mohou přihlásit do konce února  u Elišky Pospíšilové nebo Alky Skřenkové Předpokládaná cena je 300,-.