Oznamy pro farnost 4.3.2018

3.neděle postní

V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se křížové cesty mají ujmout rodiče s dětmi, které jdou k prvnímu svatému přijímání.

Tuto neděli je mše svatá v 15.oo hodin také v kapli sv.Antonína.

V pondělí 5. března od 16.oo hodin se koná setkání seniorů v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Srdečně zvou dobrovolníci z farního střediska.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce minulou neděli na „haléř sv.Petra“ se vybralo 7 824,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny.