Oznamy pro farnost 1.4.2018

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Tuto neděli se koná sbírka na Kněžský seminář.

Vaše postní almužna přinesla na dobré účely dary 8 264,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať i jménem charity, kam bude sbírka odeslána.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli a v celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v 15.oo hodin také v kapli svatého Antonína.

Tuto neděli po mši svaté se budou žehnat pokrmy.

Tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Příští neděli v 15.oo hodin bude v našem kostele mše svatá a valná hromada Matice svatoantonínské, na kterou jste všichni zváni.

Rád bych poděkoval vám všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy obřadů ve Svatém týdnu a velikonočních oslav.

Dovolte mi, abych ještě popřál velikonoční radost vzkříšeného Krista vám všem a vašim rodinám.