Oznamy pro farnost 8.4.2018

2.neděle velikonoční

Sbírka na Kněžský seminář vynesla minulou neděli 14 624,- Kč.

Sbírka na Svatou zemi u Božího hrobu 2 078,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v 15.oo hodin také v  kapli svatého Antonína.

Tuto neděli v 15.oo hodin bude v našem kostele mše svatá a valná hromada Matice svatoantonínské, na kterou jste všichni zváni.

Příští neděli se koná sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.

Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost.

O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska. Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy.

Více informací v letáku.