Oznamy pro farnost 15.4.2018

3.neděle velikonoční

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však jsou nejprve modlitby k svatému Antonínovi od 15.oo hodin.

Tuto neděli se koná sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.