Oznamy pro farnost 22.4.2018

4.neděle velikonoční

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však jsou nejprve modlitby k svatému Antonínovi od 15.oo hodin.

Sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu minulou neděli vynesla 6 710,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji také ženám, které na faře umyly okna a udělaly pořádek.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.