Pořad bohoslužeb v květnu 2018

  1.5.2018 úterýPřipomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude
  2.5.2018 středaPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00 h Za Františka Vaňka, dvoje rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie
3.5.2018 čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů18.00 h Za Anežku Hyrákovu, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
  4.5.2018 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.5.2018 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu a Františka Mazurkovy, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  6.5.2018 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
  7.5.2018 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  8.5.2018 úterýPřipomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí   mše sv. nebude
  9.5.2018 středa   18.00 h Za Josefa Kauce a živou i zemřelou rodinu
  10.5.2018 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ18.00 h Za Antonína Turčina, manželku, syna, zetě, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  11.5.2018 pátek   18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika
  12.5.2018 sobotaPřipomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka VELEHRAD - mše sv. nebude
  13.5.2018 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
14.5.2018 pondělíSvátek sv. Matěje, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  15.5.2018 úterý     mše sv. nebude
16.5.2018 středaSvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka18.00 h Za Stanislava Veselého, rodiče, dar zdraví, bratra a Boží ochranu pro celou rodinu
  17.5.2018 čtvrtek   18.00 h Za Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
  18.5.2018 pátekPřipomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, syna, vnuka, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  19.5.2018 sobota   18.00 h Za Josefa a Marii Těthalovy a celou živou i zemřelou rodinu
20.5.2018 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa prvokomunikanty
21.5.2018 pondělíPřipomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za zemřelého manžela, rodiče a dar zdraví
22.5.2018 úterýPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice   mše sv. nebude
23.5.2018 středa   18.00 h Za Jana Hodovského, dvě manželky, bratra a duše v očistci
  24.5.2018 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.5.2018 pátekPřipomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu
  26.5.2018 sobotaPamátka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 h Za zemřelého Stanislava Dominika, dvoje zemřelé rodiče a dva zemřelé bratry
  27.5.2018 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 hZa farníky
28.5.2018 pondělí   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a dar draví pro celou rodinu
29.5.2018 úterý     mše sv. nebude
30.5.2018 středaPamátka sv. Zdislavy18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  31.5.2018 čtvrtek 18.00 h Za Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví