Pořad bohoslužeb v červnu 2018

1.6.2018 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a dar zdraví
2.6.2018 sobota Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků18.00 h Za Kateřinu a Josefa Páčovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
3.6.2018 neděleSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ9.00 hZa farníky
4.6.2018 pondělí   18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a celou živou i zemřelou rodinu
5.6.2018 úterýPamátka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
6.6.2018 středa Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice a připomínka sv. Norberta, biskupa18.00 h Za zemřelou Vendy, rodiče, prarodiče a dar zdraví
7.6.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.6.2018 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
  9.6.2018 sobota Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
10.6.2018 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.6.2018 pondělíPamátka sv. Barnabáše, apoštola 18.00 h Za živé i zemřelé Antoníny z farnosti
12.6.2018 úterý     mše sv. nebude
  13.6.2018 středaPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve POUŤ – mše sv. nebude
14.6.2018 čtvrtek   16.00 h Pohřeb zemřelého Milana Turečka
15.6.2018 pátekPřipomínka sv. Víta, mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.6.2018 sobota   mše sv. nebude
17.6.2018 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   POUŤ – mše sv. nebude
18.6.2018 pondělí   mše sv. nebude
19.6.2018 úterýPřipomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata   mše sv. nebude
20.6.2018 středa   16,00 h Pohřeb zemřelého Antonína Šuránka
  21.6.2018 čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka mše sv. nebude
22.6.2018 pátekPřipomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků mše sv. nebude
23.6.2018 sobota   18.00 h Za manžela Květoše, syna Norberta, dvoje rodiče a dar zdraví
  24.6.2018 neděle Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE9.00 h Na poděkování za 40 roků kněžství a za farníky
25.6.2018 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
26.6.2018 úterý     mše sv. nebude
27.6.2018 středaPřipomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.6.2018 čtvrtek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu
29.6.2018 pátek Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, prarodiče a celou živou i zemřelou rodinu
30.6.2018 sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály18.00 h Na poděkování za dar života a celou živou i zemřelou rodinu