Oznamy pro farnost 29.4.2018

5.neděle velikonoční

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však jsou nejprve modlitby k svatému Antonínovi od 15.oo hodin.

V pondělí 30. dubna v 16.oo hodin se v Pastoračním domě koná setkání seniorů.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 5.května přijmou v olomoucké katedrále vyznamenání z rukou otce arcibiskupa paní Ludmila Bartoňková za dlouholetou službu účetní farnosti a pečlivou starost o Pastorační dům P.Antonína Šuránka a pan Miroslav Pavelka dlouholetý varhaník naší farnosti za obětavou službu.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.