Oznamy pro farnost 6.5.2018

6.neděle velikonoční

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však jsou nejprve modlitby k svatému Antonínovi od 15.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Prosím rodiče dětí, které mají letos přistoupit poprvé k svatému přijímání, aby tu zůstali v pátek po večerní mši svaté chvíli v kostele.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

V sobotu 12.května se koná pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehrad.

Prosím, aby se členové farní rady sešli v neděli 13.května po mši svaté v Pastoračním domě.

25.května 2018 se koná pouť společenství vdov a vdovců ke svatému Antonínovi. Pokud se nemáte na kopec jak dopravit, bude zajištěn odvoz. Přihlásit se můžete u paní Ludmily Budařové, paní Anny Dobřecké nebo paní Ludmily Pavelkové.