Oznamy pro farnost 13.5.2018

7.neděle velikonoční

V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však jsou nejprve modlitby k svatému Antonínovi od 15.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

25.května 2018 se koná pouť společenství vdov a vdovců ke svatému Antonínovi. Pokud se nemáte na kopec jak dopravit, bude zajištěn odvoz. Přihlásit se můžete u paní Ludmily Budařové, paní Anny Dobřecké nebo paní Ludmily Pavelkové.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy kostela. Opravy začnou po brzy po slavnosti svatého přijímání dětí.

Příští neděli je sbírka na církevní školy v diecézi.

Příští sobotu odpoledne od 15.oo hodin proběhne svatá zpověď dětí před prvním svatým přijímáním a zkouška na nedělní obřad. Bylo by dobré, aby šli i ostatní rodinní příslušníci ke svátosti smíření.

Příští neděli 20.května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 9.oo hodin.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě.