Pořad bohoslužeb v červenci 2018

  1.7.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude
  2.7.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.7.2018 úterýSvátek sv. Tomáše, apoštola   mše sv. nebude
  4.7.2018 středa Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Za Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.7.2018 čtvrtek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 18.00 h Na poděkování za Boží vedení a na vlastní úmysl
  6.7.2018 pátek Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 18.00 h Za Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  7.7.2018 sobota   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
  8.7.2018 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  9.7.2018 pondělí Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.7.2018 úterý     mše sv. nebude
  11.7.2018 středaSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela a dar zdraví pro celou rodinu
  12.7.2018 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Aloisii Kadlčkovu
  13.7.2018 pátekPřipomínka sv. Jindřicha18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  14.7.2018 sobotaPřipomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze18.00 h Za zemřelého Petra Poláška
  15.7.2018 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  16.7.2018 pondělí Připomínka Panny Marie Karmelské18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  17.7.2018 úterýPřipomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží   mše sv. nebude
  18.7.2018 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a Boží ochranu
  19.7.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.7.2018 pátek Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, dvě manželky, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  21.7.2018 sobotaPřipomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  22.7.2018 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  23.7.2018 pondělíSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy18.00 h Na poděkování dožití 80 let, za dar zdraví a duše v očistci
  24.7.2018 úterýPřipomínka sv. Šarbela Makhlůfa, kněze   mše sv. nebude
  25.7.2018 středaSvátek sv. Jakuba, apoštola18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
  26.7.2018 čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  27.7.2018 pátekPřipomínka sv. Gorazda a druhů18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  28.7.2018 sobota   18.00 h Za zemřelou Anežku a Miloslava Gottvaldovy, sourozence a rodiče
  29.7.2018 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky, osmdesátníky a ostatní farníky
  30.7.2018 pondělíPřipomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Marii Dominikovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  31.7.2018 úterý Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze   mše sv. nebude