Pořad bohoslužeb v srpnu 2018

  1.8.2018 středaPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.8.2018 čtvrtek Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  3.8.2018 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  4.8.2018 sobotaPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze18.00 h Za zemřelého Františka Vaňka, manželku, děti a živou i zemřelou rodinu
  5.8.2018 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  6.8.2018 pondělí Svátek Proměnění Páně 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru a zetě
  7.8.2018 úterýPřipomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze   mše sv. nebude
  8.8.2018 středaPamátka sv. Dominika, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.8.2018 čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Za našeho rodáka Stanislava Lagu a celou živou i zemřelou rodinu
  10.8.2018 pátekSvátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Cyrila Hanáka k nedožitým osmdesátým narozeninám a za celou živou i zemřelou rodinu
  11.8.2018 sobotaPamátka sv. Kláry, panny18.00 h Za Stanislava Miklíčka, zemřelou rodinu a dar zdraví
  12.8.2018 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  13.8.2018 pondělíPřipomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.8.2018 úterýPamátka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 15.30 h   Pohřeb zemřelého Stanislava Durny
  15.8.2018 středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  16.8.2018 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za dožití 80 let života, zemřelého manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  17.8.2018 pátek Připomínka sv. Štěpána Uherského18.00 h Za dary Ducha svatého, zvláště za dar rozlišování před životním rozhodnutím
  18.8.2018 sobota   18.00 h Za Jarmilu Zelenou, manžela, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
  19.8.2018 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  20.8.2018 pondělíPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Pavlasovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  21.8.2018 úterýPamátka sv. Pia X., papeže   mše sv. nebude
  22.8.2018 středa Památka Panny Marie Královny18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, švagra, ochranu Panny Marie a duše v očistci
  23.8.2018 čtvrtek Připomínka sv. Růženy z Limy, panny18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.8.2018 pátekSvátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu pro celou rodinu
  25.8.2018 sobotaPřipomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka, připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze a připomínka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze18.00 h Za Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, za rodinu Jagošovu a dar zdraví
  26.8.2018 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude
  27.8.2018 pondělí Památka sv. Moniky18.00 h Za Boženu Ratajskou, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
  28.8.2018 úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  29.8.2018 středaPamátka umučení sv. Jana Křtitele18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.8.2018 čtvrtek   18.00 h Za nemocnou osobu
  31.8.2018 pátek   18.00 h Na poděkování dožití 70 let, za dar zdraví a ochranu Panny Marie