Oznamy pro farnost 20.5.2018

Slavnost Seslání Ducha svatého

Tuto neděli 20.května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 9.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

V sobotu 26.května 2018 se koná pouť společenství vdov a vdovců ke svatému Antonínovi. Pokud se nemáte na kopec jak dopravit, bude zajištěn odvoz. Přihlásit se můžete u paní Ludmily Budařové, paní Anny Dobřecké nebo paní Ludmily Pavelkové.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do sbírky na opravy našeho kostela minulou neděli.

Tuto neděli se koná sbírka na církevní školství.