Oznamy pro farnost 27.5.2018

Slavnost Nejsvětější Trojice

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do sbírky na církevní školství minulou neděli. Vybralo se 11 318,- Kč.

Dětem už nebudu rozdávat přihlášky do vyučování náboženství. Kdo chodil v tomto školním roce, bude na to nahlíženo, že je přihlášený až do konce školní výuky.

Slavnost Těla a Krve Páně se překládá na neděli.

Po mši svaté bude adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.