Vojta Radoch přijme jáhenské svěcení

Vojta Radoch přijme jáhenské svěcení

V sobotu 23. června 2018 přijme z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty.
Druhým kandidátem je Ondřej Talaš z Uherského Brodu.

Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 h.

Modlitba za kandidáty svěcení
Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti naše bratry,
kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku,
aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků.
Amen.