Oznamy pro farnost 3.6.2018

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Na tuto neděli se překládá slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté se koná adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V pátek po mši svaté se koná výstav Nejsvětější Svátosti a litanie.

Přihlášky do vyučování náboženství se budou dávat jako obvykle. Rozdám je dětem ve škole nebo si je vyzvedněte v kostele.

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.