Oznamy pro farnost 10.6.2018

10.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Přihlášky do vyučování náboženství se budou dávat jako obvykle. Přihlášky je třeba odevzdat do prázdnin na farním úřadě. Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy také ať odevzdají učebnice.

Matice Svatoantonínská vás zve na poutní a poznávací zájezd do Neratova v Orlických horách. Cestou bude zastávka v Koclířově – moravské Fatimě. Zájezd se pořádá v sobotu 4. srpna. Zájemci se můžou přihlásit u Elišky Pospíšilové nebo Alky Skřenkové do konce měsíce června.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

V neděli po mši svaté jste také všichni zváni do farní kavárny.

V době mé nepřítomnosti se můžete obracet na P.Josefa Kuchaře z Ostrožské Nové Vsi.