AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA POUŤ

13. června 2018

16 hod. ze zastávek a od kostela

Zpět po mši svaté

17. června 2018

8:30 hod. ze zastávek a od kostela

od kostela: 9:30 hod. a 10:00 hod

Zpět ke kostelu: 11:00 hod. 12:00 hod.

12:30 hod. ke kostelu a na zastávky

MOŽNOST ÚPRAVY PODLE POČTU ZÁJEMCŮ