Oznamy pro farnost 1.7.2018

13.neděle v mezidobí

V pondělí se můžete zúčastnit setkání seniorů v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka od 16.oo hodin.

Ve středu se koná pěší pouť na Velehrad.

Ve čtvrtek jste zváni na národní pouť na Velehrad.

Ve čtvrtek také začíná duchovní obnova na Antonínku, kterou povede P.Adam Rucki.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Přihlášky do vyučování náboženství na příští rok je třeba odevzdat na farním úřadě.