Oznamy pro farnost 8.7.2018

14.neděle v mezidobí

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka.

V souladu s přáním otce arcibiskupa Jana nám poslali petici na podporu manželství.

Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;
- je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;
- Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici;
- aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem víc

Petiční archy jsou k dispozici v kostele.