Oznamy pro farnost 15.7.2018

15.neděle v mezidobí

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka.

Velké poděkování patří našim šikovným řemeslníkům Hájkovým a všem pomocníkům, kteří sestavili krásnou novou zpovědnici.