Oznamy pro farnost 22.7.2018

16.neděle v mezidobí

Úpravy okolí našeho kostelíka pokračují a nachýlily se k závěru. Mimo smluvně sjednané práce domluvil ve čtvrtek 19.července pan Josef Polášek úspěšnou brigádu za účelem rovnání terénu. Jemu i všem, kteří se na tom podíleli, budiž za to upřímný dík. Závěrečné práce na prostranství okolo kostela máme v plánu provést v úterý  odpoledne v předvečer svátku sv.Jakuba (24.7.2018) od 17:30. Jste tudíž zváni. Můžeme při té příležitosti začít i s úklidem na farním dvoře.  

Ať neděláme ostudu našim předkům, kteří nám tak obětavě ve všeobecné pospolitosti takový pěkný kostelík postavili, ani našemu patronovi apoštolu Jakubovi, vyřiďte prosím pozvání na "zapálení hodů" i dalším mládencům, synátorům a synovcům, zeťům i tchánům, sousedům, kamarádům, kmotrům a kmotřencům, křestním i biřmovacím všeho věku doma i v okolí, protože příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.