Oznamy pro farnost 29.7.2018

17.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Všem, kteří se podíleli na úpravách kolem kostela a dělání pořádku na farním dvoře a ve stodole , budiž za to upřímný dík.

Žádám biřmovance, aby se domluvili na schůzce se mnou ještě během prázdnin. Musíme doplnit údaje, které nejsou na přihlášce kompletní a pokud ještě neodevzdali dopis otci arcibiskupovi, aby jej při té příležitosti přinesli. V pátek 7.září po mši svaté bych se ještě chtěl s biřmovanci setkat na jednu přednášku a případně zkoušku na obřad.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.