Pořad bohoslužeb v lednu 2012

1.1.2012 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 hZa farníky a dívky z farnosti
2.1.2012 pondělí Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Maluška, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
3.1.2012 úterý Připomínka Nejsvětějšího Jména Ježíš   mše sv. nebude
4.1.2012 středa   18.00 h Pohřeb zemřelého Miroslava Páče
5.1.2012 čtvrtek   18.00 h Na poděkování Bohu za dar zdraví, jeho pomoc a ochranu
6.1.2012 pátek Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou Rozálii a Jana Kaňovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
7.1.2012 sobota Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, sourozence, rodiče z obou stran, ctihodnou sestru Marii Františku a za celou živou i zemřelou rodinu
8.1.2012 neděleSvátek Křtu Páně 9.00 hZa farníky
9.1.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.1.2012 úterý     mše sv. nebude
11.1.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Těthala, manželku a za dar zdraví pro celou rodinu
12.1.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče Machalovy a živou rodinu
13.1.2012 pátek Připomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Miklíčkovu, manžela, zetě a dar zdraví
14.1.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Turčina, manželku, dar zdraví, duše v očistci a živou i zemřelou rodinu
15.1.2012 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.1.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.1.2012 úterý Památka sv. Antonína, opata   mše sv. nebude
18.1.2012 středa Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, dar zdraví a dvoje zemřelé rodiče
19.1.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a živou rodinu
20.1.2012 pátek Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Štajnocha, dvoje rodiče, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu Štajnochovu a Vlkovu
21.1.2012 sobota Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Dominikovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu
22.1.2012 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
23.1.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.1.2012 úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
25.1.2012 středa Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence a živou i zemřelou rodinu
26.1.2012 čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba za další ochranu Boží a Panny Marie
27.1.2012 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
28.1.2012 sobota Připomínka sv. Anděly Merici, panny 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela a dva syny
29.1.2012 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
30.1.2012 pondělí   18.00 h Za zemřelého Františka Lopatu, manželku a živou i zemřelou rodinu
31.1.2012 úterý Památka sv. Jana Boska, kněze   mše sv. nebude