Oznamy pro farnost 5.8.2018

18.neděle v mezidobí

V pondělí 6. srpna je možnost setkání seniorů v 16.oo hodin v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Všichni jsou zváni.

Žádám biřmovance, aby se domluvili na schůzce se mnou ještě během prázdnin. Musíme doplnit údaje, které nejsou na přihlášce kompletní a pokud ještě neodevzdali dopis otci arcibiskupovi, aby jej při té příležitosti přinesli. V pátek 7. září po večerní mši svaté bych se ještě chtěl s biřmovanci setkat na jednu přednášku a případně zkoušku na obřad udělování svátosti biřmování.

Jakubové a Anny darovali na potřeby kostela 3 250,- korun.

Padesátníci 2 300,- Kč.

Šedesátníci 5 000,- Kč.

Sedmdesátníci 2 100,- Kč.

Osmdesátníci 1 600,- Kč.

Sbírka na opravy minulou neděli vynesla 29 484,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!