Pořad bohoslužeb v září 2018

  1.9.2018 sobota   18.00 h Za Ludmilu Vítkovu, syna Hynka a živou i zemřelou rodinu
  2.9.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  3.9.2018 pondělíPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
  4.9.2018 úterý     mše sv. nebude
  5.9.2018 středaPřipomínka sv. Terezie z Kalkaty18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  6.9.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.9.2018 pátekPřipomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelou rodinu Maluškovu, Turčinovu a duše v očistci
  8.9.2018 sobotaSvátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  9.9.2018 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  10.9.2018 pondělíPřipomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.9.2018 úterý     mše sv. nebude
  12.9.2018 středa Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Za živé i zemřelé Marie z naší farnosti
  13.9.2018 čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00 h Za Marii a Jakuba Dominikovy a živou i zemřelou rodinu
  14.9.2018 pátekSvátek Povýšení svatého Kříže18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
  15.9.2018 sobotaPamátka Panny Marie Bolestné18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z naší farnosti
  16.9.2018 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  17.9.2018 pondělíPřipomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  18.9.2018 úterý     mše sv. nebude
  19.9.2018 středaPřipomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelé Jana a Marii Křápkovy, živou i zemřelou rodinu Křápkovu a Malušovu
  20.9.2018 čtvrtek Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.9.2018 pátekSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  22.9.2018 sobota   18.00 h Za Václava Šimčíka, zemřelé rodiče a prarodiče Malůšovy a celou živou i zemřelou rodinu
  23.9.2018 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ10.00 hZa biřmovance a ostatní farníky
  24.9.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.9.2018 úterý     mše sv. nebude
  26.9.2018 středaPřipomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků  mše sv. nebude
  27.9.2018 čtvrtek Památka sv. Vincence de Paul, kněze  mše sv. nebude
  28.9.2018 pátekSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze  mše sv. nebude
  29.9.2018 sobotaSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  mše sv. nebude
  30.9.2018 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky